Studio ImagineView Zbyszek Hudobski

Ciekawostki prawne

Bezprawne użycie twojego zdjęcia.

Jeśli ktoś użył Twojego zdjęcia bez Twojej zgody lub bez odpowiedniej licencji, to możesz podjąć następujące kroki:

Skontaktuj się z osobą, która użyła Twojego zdjęcia i poproś o usunięcie go ze swojej strony internetowej lub z innych źródeł.

Sprawdź, czy Twoje zdjęcie zostało użyte bezprawnie w celach komercyjnych. Jeśli tak, możesz rozważyć skierowanie sprawy do adwokata lub prawnika specjalizującego się w prawie autorskim.

Sprawdź, czy Twoje zdjęcie zostało użyte bezprawnie na platformie społecznościowej. Możesz zgłosić naruszenie zasad użytkowania platformy i poprosić o usunięcie zdjęcia.

Jeśli Twoje zdjęcie zostało użyte bez Twojej zgody w reklamie lub na produktach, możesz złożyć skargę do organizacji, które zajmują się ochroną praw autorskich, takich jak np. Copyright Alliance.

Jeśli jest to konieczne, możesz wziąć pod uwagę skierowanie sprawy do sądu w celu uzyskania odszkodowania za naruszenie Twoich praw autorskich.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku każdej sytuacji należy zwrócić się o poradę do specjalisty, aby uzyskać odpowiednie wsparcie i porady dotyczące dalszych kroków.

Czy print screen zdjęcia narusza prawa autorskie fotografa?

Tak, użycie printscreena zdjęcia, które jest chronione prawami autorskimi, może naruszać prawa autorskie fotografa. Zdjęcia, które zostały wykonane i opublikowane przez autora, są zwykle jego własnością intelektualną, a każde nieautoryzowane użycie takiego zdjęcia może stanowić naruszenie prawa autorskiego.

Należy pamiętać, że prawa autorskie przysługują autorowi na podstawie prawa i nie wymagają formalnego zgłoszenia ani rejestracji. Zatem nawet jeśli zdjęcie nie posiada oznakowania prawnego, to i tak może być chronione prawami autorskimi.

Jednakże, w niektórych przypadkach używanie printscreena może być legalne, jeśli zastosowane jest jako przykład lub dla celów informacyjnych zgodnie z zasadą dozwolonego użytku. Wszystko zależy od okoliczności konkretnego przypadku.

Zawsze warto dokładnie sprawdzić, czy zdjęcie jest objęte prawami autorskimi i uzyskać zgodę autora przed jego wykorzystaniem.

Prawa autorskie do swojego zdjęcia.

Zdjęcia, które wykonujesz, podlegają ochronie praw autorskich na zasadach określonych w przepisach prawa autorskiego. Oznacza to, że jako autor zdjęcia posiadasz określone prawa do swojego dzieła, w tym:

Prawo do autorstwa – masz prawo do ujawnienia swojego autorstwa, a także do decydowania o tym, czy i w jaki sposób Twoje imię i nazwisko będzie umieszczane przy Twoim zdjęciu.

Prawo do oznaczenia – możesz oznaczyć swoje zdjęcie, umieszczając na nim symbol (c) lub napis „copyright”, co informuje innych, że zdjęcie jest Twoim własnym dziełem i jest chronione prawem autorskim.

Prawo do rozpowszechniania – masz prawo do decydowania o tym, kto i w jaki sposób może użyć Twojego zdjęcia oraz do jakiego celu zostanie wykorzystane.

Prawo do utworu zależnego – jako autor zdjęcia masz prawo decydowania o tym, czy na jego podstawie można stworzyć utwór zależny, takie jak kolaż czy montaż.

Prawo do wynagrodzenia – jeśli Twoje zdjęcie zostanie opublikowane, możesz otrzymać wynagrodzenie za jego wykorzystanie.

W Polsce prawa autorskie do swojego zdjęcia reguluje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku. Zgodnie z tą ustawą, autor zdjęcia ma prawo do wyłącznego korzystania ze swojego dzieła oraz do jego rozpowszechniania. Prawa autorskie do zdjęć trwają przez całe życie autora oraz przez 70 lat po jego śmierci.

Pamiętaj jednak, że prawa autorskie do zdjęć są skomplikowane, a ich zakres może różnić się w zależności od kraju i prawa lokalnego. W razie wątpliwości skonsultuj się z prawnikiem specjalizującym się w prawie autorskim.

Jak podpisać zdjęcie?

Podpisanie zdjęcia to proces dodania opisu lub informacji o fotografii. W ten sposób, każdy, kto przegląda zdjęcie, będzie wiedział co przedstawia, kiedy zostało zrobione i przez kogo. Oto instrukcja, jak podpisać zdjęcie:

Wybierz narzędzie do podpisywania zdjęć: Możesz wykorzystać dowolny program do edycji zdjęć, taki jak Adobe Photoshop, GIMP, lub Lightroom, lub nawet aplikacje na urządzenia mobilne takie jak VSCO czy Snapseed.

Wybierz zdjęcie, które chcesz podpisać: Otwórz zdjęcie w programie edycji zdjęć.

Dodaj tekst: Dodaj tekst do zdjęcia. Możesz to zrobić za pomocą funkcji tekstowej w programie edycji zdjęć, a następnie wybrać czcionkę, kolor i rozmiar tekstu.

Podaj informacje o zdjęciu: Podpisz zdjęcie, wprowadzając informacje, takie jak nazwa zdjęcia, data wykonania, miejsce wykonania, a także nazwisko autora. Upewnij się, że wszystkie informacje są poprawne i dokładne.

Zapisz zmiany: Po dodaniu podpisu, zapisz zdjęcie, aby zachować zmiany. Wybierz format pliku, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, takie jak JPG, PNG czy TIFF.

Podpisanie zdjęcia to prosty proces, który dodaje wartość i informacje o zdjęciu. Pamiętaj, aby podać wszystkie niezbędne informacje, aby ktoś inny mógł łatwo zrozumieć, co przedstawia zdjęcie.

czy funkcjonariusz może odebrać aparat fotograficzny?

Zgodnie z polskim prawem, funkcjonariusz publiczny może odebrać aparat fotograficzny lub inny sprzęt w przypadku, gdy jest to konieczne w celu zabezpieczenia dowodów w sprawie przestępstwa lub wykroczenia. Jednakże, aby taka interwencja była zgodna z prawem, muszą zostać spełnione pewne warunki i granice władzy funkcjonariusza.

Po pierwsze, funkcjonariusz może odebrać aparat fotograficzny tylko wtedy, gdy ma uzasadnione podejrzenie, że osoba fotografująca jest zamieszana w popełnienie przestępstwa lub wykroczenia. Po drugie, funkcjonariusz musi wykonać tę czynność w sposób, który nie narusza nietykalności cielesnej, wolności osobistej ani godności osoby.

Po trzecie, aparat fotograficzny lub inny sprzęt musi zostać zwrócony po zakończeniu czynności, jeśli nie jest już potrzebny do prowadzenia postępowania. Jeśli sprzęt zostanie zatrzymany na dłużej, musi zostać sporządzony stosowny protokół przekazania, a osoba, której sprzęt został odebrany, musi zostać poinformowana o przyczynach i okolicznościach jego zatrzymania.

W przypadku, gdy funkcjonariusz przekracza swoje uprawnienia i działa bezprawnie, osoba poszkodowana może skorzystać z drogi sądowej i dochodzić swoich praw.

Warto zaznaczyć, że granice władzy funkcjonariuszy są ściśle określone przez polskie prawo, a każde naruszenie tych granic może skutkować odpowiedzialnością karną lub cywilną.

Jakich fotografii nie można objąć prawem autorskim?

Zgodnie z prawem autorskim, fotografie, tak samo jak inne dzieła twórcze, są chronione prawem autorskim. Jednak istnieją pewne wyjątki, które pozwalają na wykorzystanie zdjęć bez zgody autora lub posiadacza praw autorskich. Oto niektóre z takich sytuacji:

1. Zdjęcia robione w celu dokumentacji wydarzeń publicznych, takich jak demonstracje, imprezy sportowe, przemarsze, itp., zazwyczaj można wykorzystać bez zgody autora, o ile nie naruszają prywatności lub godności osób przedstawionych.

2. Zdjęcia, które nie są uznawane za dzieła oryginalne, na przykład zdjęcia techniczne, katalogowe, promocyjne, itp. W takich przypadkach autor nie ma prawa do wyłącznego korzystania z nich.

3. Zdjęcia, które są uważane za „przedmiot powszechnego użytku”, takie jak zdjęcia krajobrazów, budynków, zwierząt, itp., które są powszechnie dostępne i nie mają indywidualnego charakteru, można wykorzystać bez zgody autora.

Jednakże, w każdym przypadku, ważne jest, aby przestrzegać prawa autorskiego i szanować prawa autorów, a jeśli nie jesteśmy pewni, czy możemy wykorzystać dane zdjęcie, należy skontaktować się z autorem lub posiadaczem praw autorskich w celu uzyskania zgody.

Portret kobiety w czerwonej sukni

W dzisiejszych czasach portret fotograficzny stał się bardzo popularny, szczególnie w świecie social media, gdzie ludzie często publikują swoje zdjęcia portretowe na swoich profilach. Fotografia portretowa może być również wykorzystana w celach artystycznych, dokumentalnych, a także komercyjnych, na przykład w reklamie.

Kluczowym elementem portretu fine art jest uchwycenie charakteru i osobowości modela, ale w sposób bardziej subtelny i artystyczny. Fotografia fine art portretowa może być stosowana w różnych celach, od prywatnych zleceń artystycznych po zastosowania komercyjne, takie jak portrety do magazynów lub reklam.

Artystyczny portret kobiety
Sesja fotograficzna sensualna z dziewczyną
Sesja fotograficzna sensualna z dziewczyną

Sesje studyjne i plenerowe

Sesje studyjne i plenerowe

sesja studyjna

Podczas sesji studyjnej można wykonać różnego rodzaju zdjęcia, takie jak portrety, zdjęcia rodzinne, biznesowe, reklamowe czy artystyczne. Fotografowie często korzystają z profesjonalnego sprzętu fotograficznego, takiego jak aparaty z wymiennymi obiektywami, studyjne lampy błyskowe oraz różnego rodzaju akcesoria, aby uzyskać najlepsze efekty.

Sesja Studyjna

Taki rodzaj sesji umożliwia wykonanie zdjęć w kontrolowanych warunkach, gdzie światło, tło i inne elementy mogą być ustawiane zgodnie z preferencjami fotografa i potrzebami klienta.

Sesja plenerowa

Podczas sesji plenerowej często korzystam z naturalnego światła słonecznego, aby uzyskać ciekawe efekty i uchwycić piękno otaczającego krajobrazu. Jednocześnie jednak, dobrej jakości zdjęcia plenerowe wymagają również odpowiedniego sprzętu, takiego jak lustrzanki cyfrowe, różnego rodzaju obiektywy, statywy i filtry.

Sesja plenerowa

Fotograficzna sesja plenerowa to rodzaj sesji, którą przeprowadzam na zewnątrz, w naturalnym otoczeniu, zazwyczaj w parku, lesie, nad jeziorem lub w innym ciekawym miejscu. Taki rodzaj sesji fotograficznej umożliwia uzyskanie naturalnych i niepowtarzalnych zdjęć, które wyróżniają się pięknem natury i naturalnego oświetlenia.

Chcesz zamówić sesję, zapytać o szczegóły sesji i jej termin… zadzwoń albo napisz maila. Zapraszam do kontaktu ze mną.

2023 © Sudio ImagineView.